Presentatieslides evenementen

De letselschadeclaim ontrafeld

Een actuaris ziet in een berekening vaak slechts een totale letselschadelast. Dit totaal is opgebouwd uit verschillende letselschadecomponenten. Het nadeel

Schadeverzekeraars: hoe om te gaan met inflatie in de technische voorzieningen?

Torenhoge inflatie die in korte tijd sterk oploopt; een beeld dat we al ruim 40 jaar niet meer hebben gezien

Economische turbulentie leidt vooralsnog tot hogere verwachte pensioenuitkomsten voor deelnemers met een beschikbare premieregeling

Sinds 1 januari van dit jaar zijn aandelenkoersen wereldwijd met 20 tot 25 procent gedaald. Ook de waarde van obligaties

Nieuwe Prognosetafel AG2022

Vanaf 14 september 2022 is door het Koninklijk Actuarieel Genootschap de nieuwe Prognosetafel  AG2022 gepubliceerd. In deze nieuwsbrief gaan wij

Is there a level playing field in the Dutch market of Residential Mortgages?

To avoid cross-sector arbitrage, the European Commission has announced its intentions to “align” capital requirements for mortgages for insurers under

Complexiteit

De afgelopen twintig jaar worden gekenmerkt door een digitale revolutie die niet alleen onze manier van leven en communiceren, maar

Machine learning for IRB model

De laatste paar jaar is er een enorme groei in zowel onderzoek als gebruik naar en van Machine Learning. Ook

Stormschade en klimaatverandering: wat staat Nederland te wachten

De drielingstormen Dudley, Eunice en Franklin hebben in februari naar verwachting voor een record hoogte aan schadelast veroorzaakt, Eunice staat

Risicoprofiel 1-2-3

Met de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) wordt het vaststellen van een collectieve risicohouding aangescherpt. Per 1 juli 2023 worden pensioenuitvoerders

Reservering vanuit actuarieel perspectief en de impact van negatieve rekenrentes

In dit artikel bespreken Cees en Nico de totstandkoming van de voorzieningen van een verzekeraar, de uitdagingen hierbij voor letselschadeclaims en de impact van negatieve rekenrentes.

© 2023 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.