Nieuws
Verfijn resultaten
Thema's
Marktsectoren
Diensten
Overig
Toon resultaten
Toon 

Kansenstelsel WGA-ERD 2019: 5 belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe Kansenstelsel WGA-ERD 2019 is zojuist gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars en de leden van de werkgroep WGA-ERD. Deze grondslag volgt het kansenstelsel WGA-ERD uit 2014 op.

autoML: the Holy Grail for the insurance industry?

The primary objective of data science is adding value to the business, using data. This is where a well selected AutoML platform can make a difference.

Waardeoverdracht klein pensioen

Als een werknemer van baan wisselt, heeft hij het recht om zijn pensioen over te dragen van de pensioenuitvoerder van zijn oude werkgever naar de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever.

Actuarial Intelligence

Onze beroepsgroep is te terughoudend bij het verkennen én toepassen van nieuwe modellen en technieken. Een gemiste kans, want Artificial Intelligence kan niet zonder Actuarial Intelligence.

De impact van AI op het verzekeringslandschap

De belangrijkste succesfactor voor AI is door het samen met de eindgebruiker te ontwikkelen, gedreven van uit het oplossen van business vraagstukken óf om klanten beter te bedienen. AI is een manier om een doel te bereiken, zeker geen doel op zich.

Kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel: wat zijn de gevolgen?

Wat zijn de 8 belangrijkste gevolgen van de kabinetsbrief over de vernieuwing van het pensioenstelsel voor ondernemingsraden en werkgevers?

Ben ik verplicht me aan te sluiten bij de pensioenregeling van de baas?

Je zou denken dat iedereen graag mee wil doen aan dit soort regelingen. Maar zeker jongeren denken vaak dat ze het geld beter nu kunnen gebruiken dan later, en het vertrouwen in pensioenfondsen en verzekeraars is enorm afgenomen.

Workshop: Bedrijfstakpensioenfonds? Rol OR beter ingevuld!

Heeft jouw organisatie het pensioen bij een bedrijfstakpensioenfonds? In deze workshop van een halve dag praten wij jouw OR bij over de ontwikkelingen van het bedrijfstakpensioenfonds.

Data Analytics in de Nederlandse verzekeringsmarkt

In dit webinar krijg je in een half uur een goed beeld van het gebruik en de mogelijkheden van Data Science, Machine Learning en AI bij pricing, fraudedetectie en claimshandling bijvoorbeeld en het gebruik van simulaties, clustering en dashboarding voor de verzekeringspraktijk.

Pensioengat dreigt na scheiding

De Financiële Telegraaf  – 14 januari 2019
Voor mensen die financieel afhankelijk zijn van hun partner, dreigt door nieuwe pensioenwetgeving een inkomensgat. Als hun ex voor de pensioendatum overlijdt, valt een vangnet weg, als ze niet goed opletten.

© 2019 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.