Publicaties Carbon Risk Scan

Carbon Risk Scan

De klimaatconferentie van Parijs 2015 leidde tot een akkoord dat is ondertekend door 195 landen. Hierin werden afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, met 1,5 graad als streefwaarde. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat de CO2-uitstoot in twintig tot dertig jaar wordt gereduceerd tot nul. Overheden sturen hier op aan, middels wet- en regelgeving, om het fossiele-energiegebruik te vervangen door het gebruik van duurzame energie. Dit zal een impact hebben op de economie en bepaalde sectoren in het bijzonder. Welke risico’s brengt dit met zich mee voor beleggers in deze sectoren?

Carbon Risk Scan
Ridzert van der Zee, Managing Consultant Triple A – Risk Finance, ontwikkelde in samenwerking met Ecofys de zogenaamde Carbon Risk Scan. Een tool die beleggers inzicht geeft in de mate waarin hun beleggingsportefeuille financieel geraakt kan worden door de energietransitie. ‘Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te begrijpen dat het overstappen naar duurzame energiebronnen grote impact heeft voor sectoren als de olie-, mijnbouw- of autoindustrie. Andere sectoren worden echter ook geraakt. Neem bijvoorbeeld de vastgoedsector. Financiering voor kantoorpanden die niet minimaal beschikken over een energie C-label (wettelijk verplicht in 2023) is nu al beperkt. En wat te denken van de transportsector als zij gedwongen worden over te stappen op waterstof of elektrisch rijden. Bedrijven die hier niet vroeg genoeg op voorsorteren krijgen te maken met onverwacht grote afschrijvingen op machines en reserves.’

Inzoomen op sectoren
‘Door de samenwerking met Ecofys combineren we klimaat- en riskkennis en beschikken wij over erg veel data. Circa 80% van de bedrijven rapporteert directe en indirecte CO2 emissies. Dat maakt het interessant om in te zoomen op sectoren. Duidelijk wordt welke bedrijven anticiperen op klimaataspecten en welke niet. Op die manier wordt duidelijk waar zich de grootste risico’s manifesteren binnen een portefeuille. Maar omgekeerd geldt hetzelfde, met behulp van onze tooling is het ook mogelijk om, passend binnen de investment beliefs, een portefeuille samen te stellen die tevens voldoet aan de CO2 doelstellingen.
Waar ik persoonlijk erg enthousiast van word is dat wij, door de risico’s van klimaatverandering te identificeren en te integreren in de strategische beleidsafweging, samen met financiële instellingen bijdragen aan de verduurzaming van onze economie.’

Mitigeren Carbon Risk
‘In opdracht van de Duitse overheid hebben wij een Carbon Stress Test ontwikkeld voor financiële instellingen. Daarin worden CO2 gerelateerde financiële risico’s voor de gehele beleggingsportefeuille gekwantificeerd. Daaruit blijkt dat een door de overheid afgedwongen versnelde energietransitie kan leiden tot crisis uitslagen. Maar ook dat een portefeuille die specifiek is samengesteld op een lage CO2-uitstoot, geen goede indicator is voor lagere risico’s. In tegenstelling tot andere financiële risico’s, blijft de mitigatie van CO2 gerelateerde financiële risico’s een uitdaging.’

Wil je meer weten over de Carbon Risk Scan, neem dan contact op met Ridzert van de Zee via 020 – 707 36 40 of ridzert.van.der.zee@aaa-riskfinance.nl.

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gekoppelde diensten
Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.

Bekijk
Modelling voor Actuariaat en IT

Ons Modelling Team slaat een brug tussen het actuariaat en IT. We leveren maatwerk en delen onze kennis.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.