Oplossingen Risicostrategie & -bereidheid

Risicostrategie & -bereidheid

 Een uitgekiende risicostrategie zorgt voor een optimale balans tussen het benutten van kansen en nemen van risico’s. De basis van iedere risicostrategie bestaat uit uw groei- en winstdoelstellingen enerzijds en de kwantitatieve of kwalitatieve beschreven risicobereidheid anderzijds. Dit vertaalt zich in concrete limieten per risicogebied, waarmee u het risicoprofiel van uw organisatie kunt sturen.

Het zoeken naar de juiste balans in risico en rendement roept al snel vragen op. Past het huidige risicoprofiel binnen de risicobereidheid? Hoe wordt dat gemonitord? Sluit de risicostrategie aan op de risicobereidheid? Is de overall risicobereidheid vertaald naar limieten per risicocategorie? Deskundige ondersteuning bij uw vraagstukken rond Risicostrategie & -bereidheid kan wenselijk zijn als:

  • de totale risicobereidheid niet expliciet gedefinieerd is en daarom slecht te monitoren;
  • de relatie tussen risicobereidheid en risicolimieten/normen per risicocategorie niet of onvoldoende helder is;
  • er geen duidelijke koppeling bestaat tussen strategische risico’s en het operationeel risicomanagementproces;
  • er geen volledige set key controls beschikbaar is op operationeel niveau.

We geloven in de kracht van kennisbundeling 

Onze advieservaring en betrokkenheid liggen in het domein van verzekeringen en pensioenfondsen en hun uitvoerders. Door onze expertise en marktkennis te bundelen met de bestaande kennis in uw organisatie bent u te allen tijde aangesloten op de meest beproefde en betrouwbare oplossingen. We nemen u veel werk en zorgen uit handen bij het implementeren van een toekomstbestendige risicostrategie die past bij uw organisatie. Zo houdt u de handen vrij om de risico’s op strategisch niveau te sturen.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Risicostrategie & -bereidheid

Non Financial Risk

Als bestuurder van een financiële onderneming heeft u te maken met sterk wijzigende marktomstandigheden, technologische vernieuwingen en wijzigingen in wet-
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.