Oplossingen Onafhankelijke advisering

Onafhankelijke advisering

Met onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis op het gebied van institutioneel vermogensbeheer bieden wij ondersteuning aan uw beleggingscommissie in de rol van externe adviseur. 

De doelstelling van een dergelijke adviesrol in het algemeen is het ondersteunen bij beleggingsvraagstukken die in elke fase van de beleggingscyclus kunnen spelen. Dit doen we door te adviseren binnen de beleggingscommissie, maar ook richting bestuur of directie over de inrichting en uitvoering van het (strategisch) beleggingsbeleid en het zorgen voor tegenwicht (‘countervailing power’) binnen de beleggingscommissie en richting de (fiduciair) vermogensbeheerder.

De werkzaamheden die hieronder vallen zijn:

  • het volgen van ontwikkelingen op het gebied van vermogensbeheer en wet- en regelgeving; 
  • het signaleren van relevante ontwikkelingen en doorvertalen naar uw situatie;
  • het begeleiden, beoordelen en/of laten uitvoeren van een ALM-studie;
  • het adviseren over mogelijke strategische keuzes gebaseerd op de ALM-studie;
  • het voorbereiden van en adviseren over het beleggingsplan en de beleggingsrichtlijnen;
  • het evalueren van tussentijdse aanpassing van de beleggingsstrategie;
  • opstellen en beoordelen van contracten en contractvoorwaarden met vermogensbeheerders, en eventuele andere externe partijen;
  • het onderhouden van contacten met vermogensbeheerder(s) en toezichthouder;
  • evaluatie van de vermogensbeheerder(s).

Doorgaans volgen wij hierbij de volgende werkwijze:

De adviseur is aanwezig bij de reguliere beleggings(advies)commissie vergaderingen per kwartaal, bereidt zich voor op de vergaderstukken, draagt agendapunten aan en geeft opvolging aan actiepunten die hieruit voortkomen.  Daarnaast kunnen tussentijdse overleggen plaatsvinden of door de adviseur worden geïnitieerd indien nodig. De adviesrol wordt doorgaans vervuld door uw vaste adviseur, maar uiteraard heeft u voor de uiteenlopende vraagstukken toegang tot het brede kennisnetwerk binnen Triple A.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Onafhankelijke advisering

Investment Consulting

Onze beleggingsexperts ondersteunen u bij elke fase in de beleggingscyclus: van het vaststellen van een optimaal strategisch beleggingsbeleid, via de
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.