Oplossingen Integrale sleutelfunctiehouder

Integrale sleutelfunctiehouder

De wettelijke verplichting om adequaat en onafhankelijk invulling te geven aan de rol van sleutelfunctiehouder is een uitdaging. Immers, de eisen die de wetgever stelt aan toetsbare expertise en soevereiniteit zijn hoog. Daar is in eigen gelederen niet altijd antwoord op te geven.

Triple A biedt een adequate oplossing. Als integrale sleutelfunctiehouder tekenen we samen met u voor een kundige en onafhankelijke invulling van de wettelijke verplichtingen in het Riskmanagement en Compliance domein.

De geschiktheidscriteria die aan de sleutelfunctiehouder worden gesteld, vastgelegd door De Nederlandsche Bank, zijn stevig. De rol vereist aantoonbare kennis van en ervaring in het brede vakgebied van risk management, governance, en het implementeren, managen en monitoren van risicobeheerprocessen. 

Waarom Triple A als integrale sleutelfunctiehouder?

Bovenal dient de sleutelfunctiehouder onafhankelijk te zijn. Deze onafhankelijkheidseis kan een belangrijke reden zijn om de taken en verantwoordelijkheden uit te besteden. Maar het is niet de enige. De redenen waarom veel organisaties onze expertise en ondersteuning inroepen zijn divers:

 • u kunt onvoldoende scheiding aanbrengen tussen de eerste en tweede lijn, waardoor u niet kunt voldoen aan een onafhankelijke invulling;
 • u heeft niet alle vereiste expertise in huis voor het brede speelveld met veel specialismen;
 • uw organisatie kent een hoog personeelsverloop in posities die samenhangen met sleutelfunctie taken, waardoor u geen continuïteit kunt garanderen;
 • verplichtingen zijn vaak gebaseerd op open normen, waardoor u behoefte heeft aan heldere richtlijnen voor het inrichten van processen die op de wet- en regelgeving zijn afgestemd.

Triple A consultants hebben de expertise en senioriteit om binnen uw organisatie in de rol van sleutelfunctiehouder risk en compliance op te treden als onafhankelijk adviseur. Als specialistische gespreks- en sparringpartner durven we knelpunten te benoemen, weten we welke tools effectief zijn om in te zetten, en steken we de handen uit de mouwen. 

De oplossing

Met Triple A bent u verzekerd van een integrale oplossing voor vraagstukken die samenhangen met de wettelijk verplichte sleutelfunctiehouder voor riskmanagement en compliance. Eerst brengen we goed in kaart wat de behoeften en prioriteiten in uw organisatie zijn en hoe de rollen zijn verdeeld. Vanuit dat inzicht stellen we een passend, snel op- en af te schalen team samen, dat zowel strategisch als operationeel toegevoegde waarde levert. Onze consultants ondersteunen u bij de uitvoering van een groot aantal taken of nemen die taken volledig van u over:

 • onderhouden van het risicomanagementsysteem;
 • adviseren over en implementeren van beleid, risicobereidheid, risicomanagementstrategie en tooling;
 • onderkennen, meten, beheren en monitoren van risico’s en uitvoeren van eigen analyses;
 • faciliteren van het lijnmanagement;
 • uitvoeren van incidenten- en actiemanagement;
 • rapporteren over risico’s;
 • opstellen van risk-opinies bij strategische vraagstukken;
 • coördineren en begeleiden van het ORSA-proces (Own Risk and Solvency Assessment);
 • onderhouden van contacten met de toezichthouders, waaronder AFM en DNB.

Pragmatisch, projectmatig, flexibel

Met Triple A in de rol van integrale sleutelfunctiehouder bent u verzekerd van een pragmatische en projectmatige aanpak van alle taken die de wetgever voor deze rol heeft geformuleerd, met inbegrip van de implementatie en de nadruk op onafhankelijkheid. Van ontwikkeling en herinrichting tot structurele, onafhankelijke ondersteuning bij operationele risk en compliance taken, onze consultants leveren de gewenste ervaring en maken dankbaar gebruik van bestaande best practices.

Sparring partner en uitvoerende dienstverlener

Als betrokken Triple A consultants committeren we ons vanuit een positief-kritische benadering aan uw doelen en verplichtingen. We hebben de vereiste kennis in huis om voor directie- en bestuursleden een gelijkwaardige sparringpartner te zijn. Voor uw eigen specialisten staan we klaar als klankbord en aanvullende dienstverlener. We ontzorgen uw organisatie met een team van risk en compliance specialisten, zowel op strategisch als operationeel niveau. U beschikt op ieder moment over de juiste expertise en uitvoerende capaciteit.

Wilt u meer weten over onze toegevoegde waarde als integrale sleutelfunctiehouder? Neem voor referenties, aanvullende informatie en/of een persoonlijk gesprek contact met ons op.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Integrale sleutelfunctiehouder

Non Financial Risk

Als bestuurder van een financiële onderneming heeft u te maken met sterk wijzigende marktomstandigheden, technologische vernieuwingen en wijzigingen in wet-
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.