Oplossingen Generatiepact op maat

Generatiepact op maat

Het aantal oudere medewerkers neemt toe doordat we langer doorwerken en de AOW-leeftijd gestaag oploopt. Dat kan zwaar zijn voor de oudere medewerker. En jongere medewerkers stromen daardoor moeilijker in. Met een generatiepact gaan medewerkers en werkgever deze uitdagingen samen te lijf. Om hierin de juiste keuzes te maken, is inzicht in de financiële gevolgen van alle mogelijkheden belangrijk. Triple A – Risk Finance zorgt voor deze inzichten en geeft gericht advies waarmee u een evenwichtige in- en uitstroom kunt waarborgen.


Veranderingen op de werkvloer

Werk is een belangrijk onderdeel van het leven van een medewerker; vandaar zij graag tot hun pensionering gezond en veilig willen kunnen blijven werken. Dat valt niet altijd mee. Als je daar als werkgever geen oog voor hebt, dan leidt dat voor oudere medewerkers mogelijk tot meer ziekteverzuim en eventueel een  hogere instroom in de WIA/WGA. Ook overdracht van waardevolle kennis aan een jongere garde kan hierdoor in het gedrang komen. De kosten van een ouder personeelsbestand kunnen de instroom van jonge medewerkers ook bemoeilijken. Dat klinkt als babyboomers versus generatie Z. Hoe zet je zo’n situatie nou om in een win/win-situatie?

Het generatiepact

Een generatiepact bestaat uit afspraken tussen een werkgever en haar medewerkers (voor zover dit niet is geregeld in de CAO). Het is een structurele oplossing om medewerkers duurzaam aan het werk te houden. Door oudere medewerkers langer en gezonder te laten doorwerken, kan de werkgever de personeelskosten verlagen doordat het verzuim en de instroom in WGA/WIA afneemt. Dat geeft financiële ruimte om sneller jongere mensen aan te nemen. Het zorgt zo voor een meer evenwichtige leeftijdsopbouw en een betere kennisoverdracht.

Een generatiepact voor een betere balans in uw personeelsbestand:

 

De medewerker krijgt de mogelijkheid om minder te werken met eventuele inruil van vrije dagen en deels behoud van salaris. De pensioenopbouw blijft vaak gelijk. Er is bovendien een lagere werkdruk en meer waardering voor zijn kennis en kunde.

Een generatiepact in de praktijk brengen


Een effectief generatiepact begint bij de werkgever. Een actief beleid is hiervoor belangrijk en daarvoor zijn financiële inzichten nodig. Een generatiepact is namelijk afhankelijk van de bedrijfssituatie. Ook al verplicht de cao tot een generatiepact, de vorm staat niet vast. En deelname is vaak ook niet verplicht. . Hoe beïnvloedt een vervroegde uitdiensttreding de productiviteit op de werkvloer? En wat betekent het voor de financiële situatie van de medewerker? Heb je hier geen helder inzicht in, dan kun je ook niet de juiste keuzes maken.

Generatiepact op maat


Triple A – Risk Finance ondersteunt werkgevers met het in kaart brengen van de diverse opties. Is een generatiepact voor uw bedrijf interessant? Zo ja, in welke vorm? Welke andere opties heeft u nog meer (denk bijvoorbeeld aan een vertrekregeling)? Daarvoor gebruiken wij de volgende methodiek.

Het generatiepact, hoe werkt het?

  1. Inzicht in uw bedrijfsvoering

Elk bedrijf is uniek. Wij kijken eerst naar alle relevante variabelen die spelen in uw bedrijf of collectief. Verjonging zal bijvoorbeeld niet voor elk bedrijf een uitdaging zijn.

  1. Scenario’s opstellen

Vervolgens plotten we alle variabelen uit over verschillende scenario’s en varianten van een generatiepact. Dat doen we met onze geavanceerde actuariële rekentool. Elk denkbaar scenario kunnen we hiermee voor u berekenen.

  1. Actuarieel advies op maat

We kijken naar de effecten van een variant per afdeling, medewerkersgroep of schaal. De werkgever ziet de invloed op het verzuim en WGA-instroom. De medewerker krijgt inzicht in zijn persoonlijke financiële situatie: het effect op bruto- en netto-inkomen, het bereikbare pensioen en het aantal senioren- en vakantiedagen.

Vervolgens kunt u als werkgever een onderbouwd, strategisch besluit nemen over of een generatiepact bij uw organisatie past en in welke vorm dan. Zo bepaalt u de hoogte van de werkgeversbijdrage, minimaliseert u de risico’s en beheerst u schadelast.

 

CASE: Generatiepact in de praktijk

“Een gemeente met 1000 medewerkers had drie verschillende generatiepacts lopen, en wilde weten of het financieel interessant zou zijn om overstappen naar één generatiepact dat de beschikbare regelingen volledig benutte.

Per scenario is een kostenevaluatie gemaakt, die keek naar de impact op salaris, pensioen, werkgeverslasten, arbeidsongeschiktheid en verzuim. Wat bleek? Het behoud van de huidige drie regelingen leverde het meeste op. De kosten zouden verdubbelen bij het volledig benutten van alle regelingen onder één generatiepact. De situatie ongewijzigd laten was voor deze gemeente het meest verstandige.”

 

Onafhankelijk en volledig onderbouwd

Onze rekentool berekent en voorspelt per generatiepact variant uw toekomstige personeelskosten uitgesplitst naar salaris, ziekteverzuim, pensioen, WIA/WGA en verlof. Met ons actuarieel advies wijzen wij u op de gevolgen van de invoering van elk scenario op de toekomstige ontwikkelingen van uw personeelskosten. Daarmee kunt u gericht aansturen op minder verzuim, een lager WGA-risico en een lagere WGA-instroom.

We beginnen door in kaart te brengen welke scenario’s bij uw bedrijf passen. Als onafhankelijke partij zonder belang realiseren wij een totaal overzicht vanuit het perspectief van de werkgever en de individuele medewerker. Daarmee legt u de basis voor een generatiepact dat resulteert in verjonging, tevreden medewerkers en een betere balans in uw personeelsbestand. Uw organisatie wordt hiermee niet alleen duurzamer en gezonder, maar presenteert zich ook als een goede werkgever.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Generatiepact op maat

Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.