Oplossingen Duurzaamheid

Duurzaamheid

Als institutionele investeerder bent u bij uitstek gepositioneerd om waarde te creëren in termen van ESG (Environmental, Social en Governance). Om dit te bereiken is het noodzakelijk om een concreet en praktisch raamwerk te ontwikkelen waar u mee aan de slag kan. Een raamwerk dat alle elementen van uw beleggingscyclus (en daarbuiten) omvat. Immers, een duurzame toekomst wordt alleen gewaarborgd wanneer ESG zowel in strategie als beleid verankerd wordt. 

De eerste stap betreft het concreet formuleren van uw doelstelling op het gebied van duurzaamheid. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. Want bij het formuleren van uw doelstelling wordt bij voorkeur ook rekening gehouden met eventuele onmogelijkheden bij implementatie of (onbedoelde) consequenties die bepaalde keuzes hebben. Hoe werkt de implementatie van één doelstelling bijvoorbeeld door op andere ESG thema’s?

Na het vaststellen van uw doelstelling en overtuigingen op het gebied van duurzaamheid kan deze in uw (beleggings)strategie verankerd worden. Binnen een ALM-studie ligt daarbij de nadruk op de kwantificering van de mogelijke impact. De specifieke focus ligt hierbij op financiële risico’s van de energietransitie (klimaat), zodat de robuustheid van de voorgenomen Strategische Asset Allocatie (SAA) in deze veranderende wereld geanalyseerd kan worden. 

Na vaststelling van de SAA kan duurzaamheid – en daarmee uw overtuigingen en doelstellingen – als criterium gebruikt worden bij de implementatie van uw beleggingsportefeuille. Toets hiervoor per beleggingscategorie de consequenties van bepaalde doelstellingen aan de richtlijnen en implementatiemogelijkheden. Waar doelstellingen niet concreet realiseerbaar zijn, kan de ambitie uiteraard behouden blijven (omdat implementatie in de toekomst wel mogelijk zou kunnen zijn).

Wij ondersteunen u graag bij elke stap! Denk hierbij onder andere aan:

  • het organiseren en begeleiden van workshops voor visievorming en kennisoverdracht;
  • inzicht verkrijgen in de huidige situatie op basis van een nulmeting;
  • het formuleren van logische vervolgstappen voor het verkennen van alternatieve portefeuille invullingen;
  • het selecteren van vermogensbeheerders die voldoen aan uw overtuigingen en doelstelling;
  • het monitoren van uw doelstelling en de vooruitgang die binnen uw portefeuille wordt geboekt.
Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Duurzaamheid

Investment Consulting

Onze beleggingsexperts ondersteunen u bij elke fase in de beleggingscyclus: van het vaststellen van een optimaal strategisch beleggingsbeleid, via de
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.