Oplossingen Aantoonbare risicobeheersing

Aantoonbare risicobeheersing

 Aantoonbare risicobeheersing is gebaseerd op een gestructureerd en herleidbaar proces van identificeren, beoordelen, monitoren en beheersen van risico’s, doorvoeren van verbeteracties en registreren en opvolgen van incidenten. Als NFR-consultants van Triple A adviseren we u over en ondersteunen we u bij het inrichten en implementeren van deze processen in uw organisatie.

Als bestuurder van een financiële onderneming heeft u steeds vaker te maken met de vraag van in- en externe toezichthouders naar de aantoonbaarheid van uw risicobeheersing. Waar eerder de toezegging in control volstond, moet u dat nu zichtbaar kunnen maken. Ondersteuning biedt uitkomst als de structuur in de processen daar niet toereikend voor is of als uitgevoerde activiteiten niet te herleiden zijn. De oorzaken kunnen divers zijn:

  • de processen worden per risicogebied verschillend uitgevoerd of de methodiek voor risicobeoordeling verschilt per risicogebied, waardoor de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn;
  • de beheersmaatregelen worden niet consistent getest op basis van testplannen of de daarvoor benodigde data zijn niet beschikbaar;
  • de medewerker die de beheersmaatregel effectueert voert ook de test uit, zodat er geen onafhankelijke review op de resultaten is, bijvoorbeeld van de risicomanagementfunctie;
  • de resultaten worden in verschillende systemen en formats vastgelegd, waardoor het overzicht ontbreekt;
  • formats voor risicorapportages zijn niet uniform of onvoldoende afgestemd op de behoeften van de verschillende stakeholders.

We geloven in de kracht van kennis bundeling

Onze expertise en betrokkenheid spitsen zich toe op het domein van verzekeraars, pensioenfondsen en hun uitvoerders. Door onze vak- en marktkennis te verbinden met de kennis in uw organisatie realiseren we samen de beste oplossingen. Die variëren van het inrichten van het interne controlesysteem, eventueel met inbegrip van onze ondersteunde Governance Risk Compliance-tool (GRC) tot ondersteuning bij het uitvoeren van de risicobeheersingsprocessen.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Aantoonbare risicobeheersing

Non Financial Risk

Als bestuurder van een financiële onderneming heeft u te maken met sterk wijzigende marktomstandigheden, technologische vernieuwingen en wijzigingen in wet-
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.