Evenementen Proxy Methodology and Prepayment Behaviour

Proxy Methodology and Prepayment Behaviour

Let op: dit evenement heeft reeds plaatsgevonden

Tijdens dit korte seminar behandelen we twee R&D onderwerpen die het Banking team van Triple A – Risk Finance het afgelopen jaar heeft uitgewerkt. Deze twee onderwerpen spelen in op zowel de laatste bancaire regelgeving rondom het modelleren van risicofactoren, als op  het modelleren van prepayment verwachtingen. Een market en credit risk onderwerp in 1 sessie dus!

Proxy methodologie: Banken zullen binnen afzienbare tijd onder de Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) aan moeten kunnen tonen dat risicofactoren, die bijvoorbeeld een rente termijnstructuur beschrijven, een aanzienlijke historie van dagelijkse observaties aanhouden. Indien een historie niet aanwezig is, vanwege gebrek aan marktdata of veranderde conventies, dan zal men een proxy methode moeten hanteren om de historie aan te vullen. Een dergelijke proxy methode wordt onder FRTB aan strenge regels onderworpen. Aan de hand van een concreet voorbeeld presenteren wij een proxy methodologie als mogelijke oplossing voor deze uitdaging. Daarnaast biedt de methode ook een algemene oplossing voor het aanvullen van historische data afgeleid uit marktdata en is daarmee wellicht ook interessant voor andere partijen dan banken.

 

Prepayment: Verwachtingen over toekomstig prepayment-gedrag worden doorgaans in kaart gebracht met historische data. Desondanks blijft prepayment als zodanig een lastige bron van risico om eenduidig te modelleren. Op basis van marktdata presenteren we een alternatieve methode waarin het verwachte prepayment gedrag uit marketdata wordt afgeleid. Het doel van deze methode is om zowel banken als verzekeraars een extra handvat te geven om het verwachte verloop van dit gedrag beter in kaart te brengen.


in English

The Banking team of Triple A Risk Finance has developed 2 R&D topics in the past year and we would like to tell you more about this during our ‘seminar’ on 17 December 2019.

The 2 topics respond to both the latest banking regulations regarding the modelling of risk factors and the modelling of prepayment expectations. A market and credit risk topic in 1 session.

 

Proxy methodology: Banks should be able to demonstrate in the foreseeable future under the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) that risk factors, which for example describe an interest rate term structure, maintain a considerable history of daily observations. If this history is not present due to a lack of market data or changed conventions, a proxy method will have to be used to supplement the history. Such a proxy method is subject to strict rules under FRTB. Based on a concrete example, we present the proxy methodology as a possible solution for this challenge. In addition, this method also offers a general solution for supplementing historical data derived from market data and may therefore also be of interest to parties other than banks.

 

Prepayment: Expectations re. future prepayment behavior are usually mapped with historical data. Nevertheless, prepayment as such remains a difficult source of risk for unambiguous modelling. We will present an alternative method based on market data by which the expected prepayment behavior is derived from market data. The purpose of this method is to give both banks and insurers an extra tool to enhance the mapping of the expected course of this behavior.

 

Programma

 

16.30  Inloop

16.45  Start programma

  • Proxy methodology 
  • Prepayment

18.00 Afsluiting en informele borrel met een klein hapje

 


 

16.30  Walk-in

16.45  Start program

  • Proxy methodology 
  • Prepayment

18.00 Closing, and informal network drink with snack

Aanmelden
Evenement informatie
Sprekers: Jakob Bosma en Paul Kemper en Bud Schiphorst
Wanneer 17 december 2019 16:30 - 18:00
Waar
Hoogoorddreef 54, Amsterdam Zuidoost, Noord-Holland, 1101 BE
Bekijk op kaart
Voor wie Risk professionals bancair
Kosten Gratis
Aanmelden Zie hieronder

Aanmelding Seminar Triple A-Risk Finance Banking

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.