Evenementen Nationaal OR Actualiteitencongres

Nationaal OR Actualiteitencongres

Let op: dit evenement heeft reeds plaatsgevonden

Het laatste OR-nieuws!

Er staan weer veel wijzigingen in de planning die ingrijpende gevolgen hebben voor uw achterban. Als OR-lid heeft u hierin een belangrijke rol. Maar alleen met de meest actuele kennis kunt u uw bevoegdheden juist inzetten. Daarom organiseert Rendement ook dit jaar weer het Nationaal OR Actualiteitencongres.

Jaap Harmsen van Pensioen Perspectief/Triple A is één van de sprekers op dit seminar.

Actualiteiten pensioenen

Uw achterban hoopt er op zijn oude dag warm bij te zitten, maar in de praktijk blijkt dit helaas voor de meeste mensen niet op te gaan. Alle wijzigingen in de pensioenwetgeving maken het er ook niet makkelijker op. Met uw instemmingsrecht heeft u als OR-lid een belangrijke rol bij het pensioen van uw achterban. Daarom is het noodzakelijk dat u op de hoogte bent van de actualiteiten op het gebied van pensioenen. Wij zorgen ervoor dat u een duidelijk beeld krijgt van de pensioensystemen en zetten de laatste actualiteiten voor u op een rij.

Programma
 • 9.30-10.00 uur    Ontvangst
 • 10.00-10.15 uur  Opening
 • 10.15-11.05 uur   Actualiteiten privacywetgeving
  • Alexander Jansen, advocaat bij VERDER arbeidsrecht advocaten
   De invoering van de nieuwe privacywetgeving heeft voor de nodige onrust gezorgd. Er moet veel veiliger en bewuster worden omgegaan met persoonsgegevens. Maar hoe staat het er nu eigenlijk voor? Gaat uw organisatie correct om met privacygevoelige informatie? Loopt uw organisatie nog het risico op boetes? En hoe veilig zijn de persoonsgegevens van uw achterban?
 • 11.05-11.25 uur   Pauze
 • 11.25-12.15 uur   Subsessie ronde 1
  • 1a. Communicatie met de achterban
   • Margo Hendriks, docent en adviseur bij Margo Hendriks training & coaching
    Voor de OR is het contact met de achterban van groot belang. Vanuit de achterban komt u immers te weten hoe uw collega’s denken over het beleid in de organisatie en welke knelpunten er zijn. Daarnaast zorgt een goede communicatie ook voor meer draagvlak en betrokkenheid voor de medezeggenschap. Maar in de praktijk blijkt dat het vaak lastig is om uw collega’s te betrekken bij het OR-werk.
  • 1b. Uw rol bij fusies en overnames
   • Alexander Jansen, advocaat bij VERDER arbeidsrecht advocaten
    Organisatieveranderingen, zoals fusies en overnames, zorgen voor veel spanning bij uw achterban. Als OR speelt u een belangrijke rol bij dit proces. Naast de vraagbaak die u bent voor uw collega’s, heeft u een belangrijke adviestaak naar uw bestuurder toe. Onderschat daarbij ook niet wat een goede samenwerking met bijvoorbeeld de vakbonden voor u kan opleveren. En sta ook zeker stil bij het natraject. De achterblijvers zijn uiteindelijk toch degenen die de organisatie weer succesvol moeten maken.
 • 12.15-13.00 uur   Lunchpauze
 • 13.00-13.50 uur   Subsessies ronde 2
  • 2a. Samenwerkingen OR
   • René van Oorschot, consultant bij HRD Group
    Als OR bent u de spil van de organisatie. Naast diverse interne contacten, heeft u ook te maken met een groot aantal externe partijen, zoals arbodeskundigen, de ambtelijk secretaris en de COR. Om uw OR-doelstellingen te halen, moeten deze samenwerkingen soepel verlopen. Ten eerste is het belangrijk om in kaart te brengen met welke partijen u precies te maken heeft. Daarnaast moeten de rollen binnen uw OR ook helder zijn. Wat wordt er bijvoorbeeld precies verwacht van de verschillende commissies? Haal het optimale resultaat uit uw OR met efficiënte samenwerkingen!
  • 2b. Actualiteiten pensioenen
   • Jaap Harmsen, pensioenconsulent bij Pensioen Perspectief
    Uw achterban hoopt er op zijn oude dag warm bij te zitten, maar in de praktijk blijkt dit helaas voor de meeste mensen niet op te gaan. Alle wijzigingen in de pensioenwetgeving maken het er ook niet makkelijker op. Met uw instemmingsrecht heeft u als OR-lid een belangrijke rol bij het pensioen van uw achterban. Daarom is het noodzakelijk dat u op de hoogte bent van de actualiteiten op het gebied van pensioenen. Wij zorgen ervoor dat u een duidelijk beeld krijgt van de pensioensystemen en zetten de laatste actualiteiten voor u op een rij.
 • 13.50-14.00 uur   Wisseling zalen
 • 14.00-14.50 uur   Subsessies ronde 3
  • 3a. OR & arbo
   • Simon Troost, adviseur en trainer bij AdviceSelect
    Arbodeskundigen en OR-leden hebben hetzelfde doel, namelijk een gezonde en veilige werkplek voor de achterban. Een goede samenwerking is hierbij dus van onschatbare waarde. Gelukkig stimuleren de recente wijzigingen in de Arbowet uw organisatie om dit te realiseren. Maar hoe haalt u het optimale uit uw samenwerking met bijvoorbeeld uw arbodienst of preventiemedewerker? En wat zijn de wettelijke kaders?
  • 3b. Goede balans tussen beloningen
   • René van Oorschot, consultant bij HRD Group
    Er is veel onvrede over de grote verschillen tussen topsalarissen en de salarissen op de werkvloer. Om deze loonkloof bespreekbaar te maken, hebben ondernemingsraden en bestuurders sinds kort de plicht om jaarlijks met elkaar in gesprek te gaan over de beloningen en de loonverschillen binnen de organisatie. Deze plicht geldt voor organisaties met meer dan 100 werknemers. Uw bestuurder is daarbij verplicht uw OR te voorzien van een duidelijk overzicht van alle lonen, inclusief de beloningen voor bestuurders. Hoe zorgt u er nu voor dat de beloningsverschillen binnen uw organisatie écht kleiner worden?
 • 14.50-15.10 uur   Pauze
 • 15.10-16.00 uur   Actualiteiten arbeidsvoorwaarden
  • Renate Kerkhof, advocaat bij Anders Arbeidsrecht
   Voor uw achterban staan er op het gebied van arbeidsvoorwaarden ingrijpende wijzigingen op de planning. Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in 2020 gaat er veel veranderen op het gebied van ontslag, arbeidsovereenkomsten en flexwerk. Zo heeft een werknemer straks pas weer na drie jaar recht op een vast contract en hebben werknemers vanaf indiensttreding al recht op een transitievergoeding. Daarnaast krijgen flexwerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden als vast personeel en komt er een nieuwe grond om werknemers te ontslaan. Als OR heeft u een belangrijke rol als het gaat om arbeidsvoorwaarden, dus zorg dat u optimaal bent voorbereid op de WAB!
Aanmelden
Evenement informatie
Spreker: Jaap Harmsen
Wanneer 04 december 2018 09:30 - 16:00
Waar
Baan van Fectio 1, Bunnik, 3981 HZ
Bekijk op kaart
Voor wie OR-leden en VGWM-commissieleden
Door wie Rendement
Kosten €€ 625
Aanmelden Zie hieronder

Meld u snel aan voor dit seminar via een klik op onderstaande button!

Aanmelden

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.