Evaluatie SAS cursus

Beste collega,

Eind vorig jaar zijn we gestart met de SAS cursus met als doel SAS BASE certificering. De cursus bestond uit een stuk e-learning, een aantal klassikale lessen met extra onderwerpen zoals macro’s en SA Visual Analytics en ten slotte een examen.

De meeste mensen hebben inmiddels het examen (zeer) succesvol afgerond en is het tijd voor een korte evaluatie.

De evaluatie bestaat uit een aantal vragen waar een score ingevuld moet worden en een paar open vragen voor algemene feedback. Invullen duurt ongeveer 5 minuten.
Deze enquête bestaat uit open vragen en 10-punts vragen, waarbij 1 het laagst is en 10 het hoogst.

 

Evaluatie SAS cursus

 

Alvast hartelijk dank hiervoor.

 

Met vriendelijke groeten,

Elger Bouwman

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.