Solvency Analytics

Onze actuariële en financiële experts ondersteunen u bij analyse van en sturing op elk onderdeel van de solvabiliteitspositie: van het vaststellen en beheersen van het vereist kapitaal (waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke situatie en eisen vanuit wet- en regelgeving) tot vaststellen en optimaliseren van het aanwezig kapitaal. Deze expertise zetten we in verschillende rollen in, waaronder de actuariële functie, (financieel) risicomanagement functie en advisering bij strategische besluitvorming omtrent premiestelling, portefeuille samenstelling, herverzekering en beleggingen. Tot slot kunnen we met deze expertise ondersteunen bij waarderingsvraagstukken in het kader van fusies en overnames en toezichtsvraagstukken.

Onze klanten zijn verzekeraars en pensioenfondsen van allerlei pluimage. Samen gaan wij op zoek naar pragmatische antwoorden voor uw specifieke uitdagingen.

Waarmee kunnen we u helpen? 

Wij bieden u een compleet assortiment aan oplossingen op het gebied van kapitaal- en risicomanagement. De voornaamste toepassingen daarbinnen zijn als volgt:

  • Kapitaalbeleid en kapitaalmanagement
  • ORSA, scenario planning en financiële projecties
  • (Financieel) Risicomanagement functie
  • Portefeuillesturing en herverzekeringsbeleid 
  • Actuariële functie
  • Waarderingsvraagstukken
  • Toezichtsvraagstukken

Of het nu gaat om specifieke advies vraagstukken of doorlopende ondersteuning of invulling van sleutelfuncties, wij zetten onze expertise graag in voor uw vraagstukken op het gebied van kapitaal- en risicomanagement.

Call me back

© 2024 AAA Riskfinance. All rights reserved.