Non Financial Risk

Als bestuurder van een financiële onderneming heeft u te maken met sterk wijzigende marktomstandigheden, technologische vernieuwingen en wijzigingen in wet- en regelgeving. De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en versterken elkaar. De impact op het bedrijfsmodel van uw onderneming en op uw mensen, systemen en processen is groot. Dit vraagt om continu bijsturen van uw strategische doelstellingen, bedrijfsmodel en organisatie. Inzicht in en optimale beheersing van de hiermee samenhangende risico’s zijn van directe invloed op het succes van uw bedrijfsvoering. Bovendien draagt de mate waarin u transparant bent over deze risico’s en de beheersingsmaatregelen richting (interne) toezichthouders en andere stakeholders bij aan de reputatie van uw organisatie. Dit is het speelveld van de Non Financial Risk Manager.

Wie zijn wij?

Wij zijn dé strategisch Non Financial Risk-consultant (NFR) voor verzekeraars, banken, pensioenfondsen en hun uitvoerders en tekenen voor diepgaande kennis en expertise in het brede speelveld van strategische en operationele risico’s en compliance- en reputatierisico’s. We maken ons sterk voor een integrale aanpak, waarbij we niet alleen adviseren over het beheersen van bedreigingen, maar ook over het beter benutten van kansen. Daarbij leggen we de nadruk op de mens achter of in de organisatie, systemen en processen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Voor elke uitdaging, klein of groot, staat ons NFR-team garant voor een succesvolle invulling van uw ondersteuningsvraag. Of het nu gaat om een thematische kennissessie, een gericht advies, specifieke ondersteuning bij een onderwerp of volledige implementatie van en doorlopende ondersteuning bij uw risicomanagement, we zetten onze expertise graag in voor uw strategische doelen.

In onze NFR-thema’s leggen we uit waar we goed in zijn. 

Call me back

© 2024 AAA Riskfinance. All rights reserved.