Diensten Risk & Strategy Consulting

Risk & Strategy Consulting

Het risicoprofiel van uw organisatie, financiële verplichtingen en transacties is complex. U heeft te maken met de risico’s van specifieke verzekerings- of bankproducten, maar ook met reputatie- en compliancerisico’s. Bovendien brengen wet- en regelgeving, digitalisering van bedrijfsprocessen en opslag en toepassing van Big Data hun eigen uitdagingen met zich mee. Komt het risicoprofiel van uw organisatie overeen met uw strategische doelen? Onze Risk & Strategy Consultants staan garant voor een deskundige, onafhankelijke toets. Gekoppeld aan een realistisch en toepasbaar advies dat ze vervolgens graag voor u in de praktijk brengen.

Risk & Strategy Consulting (RSC) van Triple A focust op de consensus tussen risicomanagement, kapitaalmanagement en strategie. Pensioenfondsen, verzekeraars en banken maken van onze adviesdiensten gebruik om risicomanagement optimaal op strategische doelen af te stemmen.

Iedere keuze heeft zijn impact

Elke keuze die u maakt, heeft invloed op een reeks van factoren die het succes en de continuïteit van uw organisatie bepalen. De drijfveer om vooral kansen te verzilveren, inherent aan ondernemerschap, is niet meer alleen leidend. Inzicht in een breed scala aan financiële, operationele, maatschappelijke en politieke risico’s is de nieuwe norm. Met als cruciale vraag: hoe verhouden onze risico’s zich met onze strategische doelen?

Wat de impact kan zijn van subprime hypotheken, risicovolle kredieten en ondoorgrondelijke verzekeringsproducten ligt iedereen nog vers in het geheugen. Strak aangehaalde teugels en verscherpt toezicht moeten een herhaling van de economische crisis voorkomen. De gevolgen voor uw organisatie zijn groot. Risicomanagement, in lijn met de strategische kaders, is een kerndiscipline geworden.

Analyse en inzicht als basis voor een duurzame strategie

Effectief risicomanagement begint met inzicht, doorrekening en analyse. Onze gedreven risk professionals en geavanceerde tools helpen u om de samenhang van risico’s inzichtelijk te maken. Zodat u deze kunt toetsen aan uw beleid en risicobereidheid. Onze analyses leiden tot gefundeerde aanbevelingen en praktische handvatten voor een duurzame strategie.

Hoe blijft u op langere termijn winstgevend? Hoe verhoudt uw risico- en kapitaalpositie zich tot de concurrentie? Hoe anticipeert u op marktveranderingen en nieuwe vereisten met betrekking tot solvabiliteit, rapportage en corporate governance? Kansen en risico’s, vragen en uitdagingen. Onze Risk & Strategy Consultants gaan samen met u op zoek naar pragmatische antwoorden. Met de best practices in de dynamische pensioen-, verzekerings- en bankwereld als leidraad.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Onze oplossingen voor Risk & Strategy Consulting
ORSA-proces

ORSA Advisering

Een goed Own Risk & Solvency Assessment (ORSA)-proces maakt de haalbaarheid van uw strategie en de impact op uw financiële resultaten en kapitaalpositie inzichtelijk. Dat geeft u de mogelijkheden om uw risicoprofiel bij te sturen.

ORSA Tooling

De ORSA geeft de verzekeraar en haar aandeelhouders inzicht in de samenhang tussen strategie, materiële risico’s en de mogelijke consequenties voor de financiële positie. De juiste tooling zorgt voor een efficiënte en adequate inschatting.

Risico Monitor voor pensioenfondsen

Overstelpt met data, maar toch onvoldoende inzicht waar u werkelijk op kunt sturen? Dan is de online Risico Monitor dé oplossing. U ziet in één oogopslag hoe uw pensioenfonds ervoor staat.
Contractonderhandelingen voor uw bedrijf uitbesteden aan een specialist?

Risico Monitor voor verzekeraars

In het kader van verscherpt toezicht op de risicoprofielen en solvabiliteitspositie van verzekeraars zijn risicorapportages verplicht. Met de interactieve online Risico Monitor van Triple A zet u deze verplichting om in een voordeel.
Asset Liability Management (ALM) studie

Asset Liability Management (ALM) studie

Het bepalen en onderbouwen van langetermijnbeleid vereist een integrale afweging tussen beleidsinstrumenten en de impact van de keuzes op de risico’s en rendementen. Een ALM-studie biedt daarvoor een solide fundament.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.