Oplossingen Ethisch Kader bij data gedreven besluitvorming

Ethisch Kader bij data gedreven besluitvorming

Bent u als verzekeraar gebonden aan het Ethisch Kader bij datagedreven besluitvorming? Dan heeft u tot 1 januari 2023 de tijd om de bijbehorende richtlijnen en normenkaders in uw organisatie te verankeren. Dit luistert nauw, want de juiste borging is essentieel voor het klantvertrouwen en de zorgplicht. Bovendien kan vanaf 2023 toetsing plaatsvinden. Voor een succesvolle invoering van de richtlijnen en kaders biedt Triple A ondersteuning bij de implementatie in bestaande processen en beleidsstukken. Ook voeren we procedure-reviews uit, waar we verbeteradviezen aan verbinden.

De richtlijnen en normenkaders voor het Ethisch Kader bij datagedreven besluitvorming zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Het Ethisch Kader maakt deel uit van de vernieuwde zelfregulering en is gebaseerd op aanbevelingen van een adviesorgaan van de Europese Commissie. Het gaat om zogeheten high level vereisten rond het ethisch en verantwoord gebruiken van data bij de besluitvorming rond kernprocessen en online dienstverlening. Het Verbond van Verzekeraars (VvV) vertaalde de vereisten naar dertig normen. Deze zijn onvoorwaardelijk bindend voor:

 • verzekeraars die opereren volgens het direct writing-model;
 • verzekeraars die producten zonder advies verkopen (execution only) en gedeeltelijk of volledig gebruikmaken van online kanalen;
 • alle verzekeraars met een lidmaatschap bij de VvV.

Focus op klantvertrouwen door zelfregulering

In deze tijd van almaar dieper ingrijpende digitalisering luistert de omgang met informatie nauw. Enerzijds bieden data verzekeraars nieuwe kansen om (potentiële) klanten op een gerichte manier te benaderen en op maat wegwijs te maken in het aanbod, anderzijds wordt de noodzaak om hier integer mee om te gaan steeds urgenter. Data, waaronder customer data, worden steeds verfijnder en specifieker. Dit brengt een risico met zich mee op toepassingen die schadelijk kunnen zijn voor het klantvertrouwen en daarmee voor de reputatie van de verzekeringssector. Zelfregulering is een belangrijke stap naar ethisch en verantwoord gebruik van datagedreven toepassingen.

De dertig normen die de VvV heeft opgesteld, hebben zonder uitzondering betrekking op datagedreven besluitvorming die impact heeft op het klantvertrouwen. De normen zijn gericht op zeven domeinen: menselijke autonomie, verantwoording, maatschappelijk welzijn, diversiteit en non-discriminatie, transparantie, privacy, en technische robuustheid en veiligheid. Het gaat hierbij in eerste aanleg om kernprocessen als:

 • acceptatiebeleid;
 • het bepalen van de hoogte van de premie;
 • afhandeling van claims en/of schades;
 • omgang voor fraudebeheersing.

Toetsing en risico’s

Ook de externe inkoop van data en/of datagestuurde technieken vallen binnen het nieuwe Ethisch Kader. Bovendien moeten de vele vormen van online dienstverlening aan de nieuwe spelregels voldoen. Denk hierbij aan:

 • het gebruik van Straight Through Processing (STP);
 • de toepassing van chatbots en technieken om de keuze van online consumenten te beïnvloeden (nudging);
 • data gestuurde modellen en tools voor online marketing- en promotiecampagnes.

Toetsing en sancties

Naarmate het reputatierisico toeneemt bij de bewuste toepassing van data, des te beter aantoonbaar een strikte naleving van de richtlijnen en kaders moet zijn. De toetsing op de naleving valt onder de verantwoordelijkheid van de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Audits zullen vanaf 1 januari 2023 plaatsvinden. Belangrijk om hier klaar voor te zijn, want negatieve toetsingsresultaten in het kader van de zelfregulering kunnen in het ergste geval leiden tot een royement door de VvV en tot onherstelbare reputatieschade.

Waarom Triple A?

De implementatie van het Ethisch Kader, en de verankering ervan in uw processen en organisatie, vereist expertise en extra capaciteit. Er kunnen verschillende redenen zijn om hierbij de kennis en praktijkervaring van Triple A in te roepen:

 • u twijfelt waar en hoe u moet starten;
 • u heeft nog onvoldoende inzicht in het ‘hoe’ en ‘waarom’ en in de impact op uw bestaande processen;
 • u heeft uw processen en procedures aangepast, maar de resultaten zijn (nog) niet optimaal.

Bij Triple A hebben we sinds de introductie van het Ethisch Kader waardevolle ervaring met de implementatie en het doorlichten van processen en procedures op de richtlijnen van de VvV. Dat heeft als belangrijk voordeel dat u het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. 

In 5 stappen

Op basis van een efficiënte en gedegen analyse van uw situatie, brengen onze specialisten een implementatie-advies uit en krijgt u handvatten aangereikt om planmatig werk te maken van een tijdige implementatie. We werken nauw met uw mensen samen. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt circa drie maanden. Onze experts hanteren een effectief en inzichtelijk stappenplan.

 1. Inventarisatie – beeldvorming van de werking van de organisatie en selecteren van de direct betrokkenen.
 2. Interviews – informatie ophalen uit de organisatie en toelichten van de principes van het Ethisch Kader.
 3. Opstellen – formuleren van de procedures, een checklist en actiepunten.
 4. Interactie – workshop en behandelen van een use case.
 5. Inregelen – actieve ondersteuning bij de implementatie/verankering in de organisatie.

Heeft u de richtlijnen al doorgevoerd en wilt u meer zekerheid over het resultaat? Na een proces-review krijgt u een verbeteradvies en zorgen we voor extra ondersteuning. Met als resultaat: strakke processen en procedures en een solide borging. De resultaten spreken voor zich:

 • u krijgt direct inzicht in de werking van het Ethisch Kader binnen uw organisatie;
 • u voldoet aan de criteria voor het ethisch en verantwoord gebruik van datagedreven toepassingen;
 • u realiseert een positieve impact op het klantvertrouwen en de zorgplicht.

Wilt u meer weten over onze toegevoegde waarde bij het implementeren of optimaliseren van processen en procedures voor het Ethisch Kader bij datagedreven besluitvorming? Neem voor referenties, aanvullende informatie en/of een persoonlijk gesprek contact met ons op.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Ethisch Kader bij data gedreven besluitvorming

Non Financial Risk

Als bestuurder van een financiële onderneming heeft u te maken met sterk wijzigende marktomstandigheden, technologische vernieuwingen en wijzigingen in wet-
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2023 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.