Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Investment Consulting

Door toegenomen vereisten vanuit wet- en regelgeving, en de aanhoudende onzekerheid op financiële markten, is het optimaliseren van het belegginsgebied en de daadwerkelijke implementatie daarvan in toenemende mate complex. De consultant van Triple A - Risk Finance adviseren u bij de gehele belegginscyclus van strategie tot implementatie en evaluatie. In onze aanpak staat de risicohouding van het pensioenfonds centraal. Het expliciteren van doelstelingen en risicobereidheid vormt een belangrijke basis voor het risicomanagement. Door het feitelijke risicoprofiel te monitoren en kwantitatief onderbouwde beleidsalternatieven aan te dragen indien risicoprofiel en risicobereidheid uit de pas lopen, leveren wij een continue bijdrage aan het aanscherpen van het gevoerde beleid. Met behulpt van de ALM studie kan een pensioenfonds op hoofdlijnen invulling geven aan de strategische assert allocatie in samenhang met het integrale beleidskader. Ook ondersteunen wij bij verdere verfijning hiervan. Denk hierbij onder andere aan advisering omtrent de regioallocatie van aandelen, de wijze waarop belegd wordt in obligaties, het al dan niet inzetten van derivaten of de keuze tussen een passief of actief mandaat. Hierbij is een belangrijke toets is in hoeverre keuzes in lijn zijn met de zogenaamde "investment beliefs". Triple A - Risk Finance beschikt over deskundigen die u adviseren bij het definiëren van de invesmtent beliefs.

Ook ondersteunt Triple A - Risk Finance bij het kiezen van de juiste externe belegger en bij het opstellen van het mandaat dat deze belegger krijgt.

Een aantal van onze specialisten zijn lid van beleggingscommissies of als externe belegginsadviseur aan een pensioenfonds of verzekraar verbonden.

Contact
Wilt u meer informatie, een gesprek aangaan of een offerte ontvangen, neemt u dan contact op met Ridzert van der Zee via Ridzert.van.der.Zee@aaa-riskfinance.nl of via telefoonnummer 020 - 707 3640.