Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Asset & Liability management

Het ALM advies van Triple A - Risk Finance kenmerkt zich door een pragmatische aanpak, waarbij inzicht wordt verkregen in de impact van verschillende risicobronnen, en waarbij stapsgewijs gezamenlijk met de klant wordt toegewerkt naar het uiteindelijke advies.

Een essentieel onderdeel van ALM is het in kaart brengen van de doelstellingen van de verzekeraar en het vinden van een evenwichtige balans tussen ambitie, resultaat en risicobereidheid, rekening houdend met vereisten vanuit Solvency II. Vervolgens wordt geanalyseerd in hoeverre de beleidsvarantien in lijn zijn met deze doelstellingen en risicobereidheid.

Op basis van risicohouding van het bestuur/ de directie kan het risicobudget (de risico's die de verzekeraar kan lopen) worden bepaald. De risicohouding wordt onder meer gedreven door het beschikbare en vereiste kapitaal. Na vaststelling van het risicobudget wordt een optimale verdeling gekozen over de verschillende risicocategorie├źn (verzekeringstechnisch risico, tegenpartij risico, marktrisico, renterisico, etc.).

Met de door onzelfs ontwikkelde modellen, die zich ruimschoots in de praktijk hebben bewezen, zijn wij in staat om ALM studies uit te voeren voor verzekeraars.

Contact
Wilt u meer informatie krijgen, een gesprek aangaan of een offerte ontvangen, neemt u dan contact op met Ridzert van der Zee via Ridzert.van.der.Zee@aaa-riskfinance.nl of via telefoonnummer 020 - 707 3640.